Organisation ID Verifieringsportal

OBS! Viktigt: den här portalen är endast till för att kontrollera fysiska
Org ID:s som ges ut av en organisation.
För att kontrollera en privatpersons Freja gå till https://kontroll.frejaeid.com

Mata in personnumret från Organisations ID-skärm nedan. Är en skanner kopplad till systemet, skanna QR-koden i Freja-skärmen.

Samma säkerhetskod ska då visas både här och i användarens Freja-app.


Säkerhetskod:

Kontroll på plats via mobilskärmen

1. Kolla alltid att ID-fotot stämmer överens med personen framför dig
2. Be användaren trycka på skärmen så syns cirklar som rör sig och ljud spelas upp